Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe
wycena ruchomości, analizy rynkowe

 

Sporządzam wyceny nieruchomości dla celów:

  • zabezpieczenia kredytów hipotecznych (operat do banku – wycena mieszkania, wycena lokalu użytkowego/ handlowego, wycena działki, wycena domu, wycena inwestycji deweloperskiej),
  • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
  • dla sądów, komorników, syndyków (wyceny nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, upadłości konsumenckiej, postępowania sanacyjnego),
  • ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • dla celów ubezpieczeniowych,
  • sprawozdań finansowych,
  • skarbowo – podatkowych,
  • ustalenia wartości początkowej środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
  • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
  • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
  • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
  • ustalenia czynszu dzierżawnego, analizy rynkowego czynszu najmu,
  • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Wycena nieruchomości obejmuje:

  • nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego),
  • nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, usługowe),
  • nieruchomości przemysłowe,
  • nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,
  • nieruchomości rolne,
  • nieruchomości leśne,
  • nieruchomości specjalne (użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne),
  • przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części.
 

Operaty szacunkowe

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi:

  • w Ustawie o gospodarce nieruchomościami,
  • w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości,
  • w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości
  • i innych przepisach.
 

Wycena ruchomości

Ponadto specjalizuję się w wycenie wszelkich ruchomości jak:

  • linie produkcyjne,
  • zapasy i towary,
  • wyposażenie budynków/ pomieszczeń (np. meble czy elektronika biurowa),
  • ruchomości niezwiązane trwale w gruntem.
 

Analizy rynkowe

  • Analizy rynku nieruchomości na potrzeby deweloperów oraz inwestorów w tym zagranicznych.
  • Analizy rynku nieruchomości na potrzeby postępowań sądowych.
  • Analizy rynku nieruchomości dla osób fizycznych i firm.

Zapraszam do współpracy!