Wycena nieruchomości, operaty szacunkowe
wycena ruchomości, analizy rynkowe

 

Sporządzam wyceny nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych (operat do banku – wycena mieszkania, wycena lokalu użytkowego/ handlowego, wycena działki, wycena domu, wycena inwestycji deweloperskiej),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • dla sądów, komorników, syndyków (wyceny nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, upadłości konsumenckiej, postępowania sanacyjnego),
 • ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • skarbowo – podatkowych,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
 • ustalenia czynszu dzierżawnego, analizy rynkowego czynszu najmu,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Wycena nieruchomości obejmuje:

 • nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego),
 • nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, usługowe),
 • nieruchomości przemysłowe,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości leśne,
 • nieruchomości specjalne (użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne),
 • przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części.
 

Operaty szacunkowe

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi:

 • w Ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 • w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości,
 • w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości
 • i innych przepisach.
 

Wycena ruchomości

Ponadto specjalizuję się w wycenie wszelkich ruchomości jak:

 • linie produkcyjne,
 • zapasy i towary,
 • wyposażenie budynków/ pomieszczeń (np. meble czy elektronika biurowa),
 • ruchomości niezwiązane trwale w gruntem.
 

Analizy rynkowe

 • Analizy rynku nieruchomości na potrzeby deweloperów oraz inwestorów w tym zagranicznych.
 • Analizy rynku nieruchomości na potrzeby postępowań sądowych.
 • Analizy rynku nieruchomości dla osób fizycznych i firm.

Zapraszam do współpracy!