Rzeczoznawca Majątkowy, Biegły Sądowy
Marcin Bartłomiejczuk

Rzeczoznawca majątkowy Marcin Bartłomiejczuk Gdańsk,
 Sopot,
 Gdynia,
 Trójmiasto

Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) oraz Certyfikat Związku Banków Polskich w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego. Jestem wpisany na „listę bankową”, uprawniającą do sporządzania operatów szacunkowych dla zabezpieczenia wierzytelności we wszystkich bankach w Polsce.

Z uwagi na duże doświadczenie oraz wiedzę pozyskaną podczas licznych szkoleń zostałem wpisany na listę biegłych ds. wyceny nieruchomości oraz wyceny ruchomości i maszyn przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

Wykonuję wyceny na zlecenie urzędów, sądów, komorników sądowych, banków, osób fizycznych i prawnych. Sporządzam analizy opłacalności inwestycji, analizy rynku, analizy statystyczne.

Autor kilkuset operatów szacunkowych, raportów, analiz i prognoz poświęconych ekonomicznym zagadnieniom  rynku nieruchomości.  

Jestem członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Pomorskiego Instytutu Ekspertyz Majątkowych.
Jestem również uczestnikiem systemu AMRON (System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami w Polsce).

Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)  oraz studiów podyplomowych Szacowanie Nieruchomości na tej samej uczelni. Z rynkiem nieruchomości jestem związany profesjonalnie od kilku lat.