OFERTA

 

Sporządzam wyceny:

 • nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi, przemysłowymi, garażami itp.)
 • nieruchomości lokalowych (mieszkalnych i użytkowych – np. biurowych, handlowych, usługowych, garaży)
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi
 • nieruchomości w trakcie budowy, rozbudowy, modernizacji, remontu
 • nieruchomości rolnych
 • nieruchomości komercyjnych (np. kin, hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, myjni)
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • budowli na potrzeby podatkowe

Operaty szacunkowe realizowane są m.in. dla celów:

 • zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
 • sprawozdań finansowych, amortyzacji
 • skarbowo – podatkowych
 • nabycia – sprzedaży – zamiany nieruchomości
 • wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki
 • podziału majątku
 • wyceny wartości spadku
 • zniesienia współwłasności
 • ubezpieczenia
 • aktualizacji wartości do ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu
 • ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych

Oferta obejmuje również:

 • wyceny ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Dodatkowo wykonuję opracowania i ekspertyzy:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

 

Ceny sporządzanych operatów szacunkowych są ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą i zależą m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny i nakładu pracy Rzeczoznawcy Majątkowego.